• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Umożliwia wszechstronny rozwój dzieci z uwzględnieniem potrzeb i indywidualizacji procesów edukacyjnych,

zapewnia opiekę i wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

kształtuje poczucie przynależności społecznej do: rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawę patriotyczną.

W placówce stworzyliśmy atmosferę zaufania, wzajemnego szacunku i akceptacji. Integracja w naszej placówce dotyczy zarówno dzieci, jak i rodziców. Wszyscy włączają się aktywnie w życie przedszkola, czynnie uczestniczą w imprezach i organizowanych dla nich zajęciach.

Przedszkole w pełni realizuje zadania opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne. Nauczyciele kładą nacisk na indywidualizację w procesie nauczania i wychowania. Starają się zaspokoić wszystkie potrzeby dzieci, aby czuły się w przedszkolu bezpieczne, kochane i rozumiane.

W placówce organizowane są bezpłatne zajęcia dodatkowe z rytmiki. Język angielski realizowany jest w ramach realizacji podstawy programowej dwa razy w tygodniu.

„Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.
nie żądajmy, lecz przekazujmy.
Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijamy jego umysł tak,
by samo chciało chcieć”.
Janusz Korczak

Nasze Grupy

motylki

Plan Dnia

zabki

Jadłospis

sloneczka

Opieka Wakacyjna

krasnale

Grupy

muchomorki

Archiwum