ZALECENIA DO PRACY W DOMU

Na tej stronie znajdziecie zalecenia do pracy z dzieckiem w czasie zawieszenia zajęć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410