Organizacja pracy w przedszkolu

MENU

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7:00-8:00 Zabawy dowolne według zainteresowań, gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne.

8:00-8:15 Zestaw ćwiczeń porannych, zabaw ruchowych.

8:15-8:30 Czynności higieniczno-porządkowe.

8:30-9:00 Śniadanie- doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków.

9:00-10:00 Zajęcia dydaktyczne realizowane przez nauczyciela wychowania przedszkolnego

9:00-15:30 Pobyt na placu zabaw (wg odrębnego harmonogramu)

10:00-11:15 Czytanie literatury dziecięcej, zabawy dowolne, ćwiczenia ortofoniczne, słuchowe, artykulacyjne.

11:15-11:30 Czynności higieniczno-porządkowe

11:30-12:00 II Śniadanie

12:00-12:30 Relaks, odpoczynek przy muzyce, czytanie bajek.

12:30-13:45 Zajęcia indywidualne z dziećmi, zabawy dydaktyczne.

13:45-14:00 Czynności higieniczno-porządkowe

14:00-14:30 Zupa i II danie- wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych.

14:30-17:30 Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, pobyt na placu zabaw (wg harmonogramu)

HARMONOGRAM WYJŚĆ NA POWIETRZE

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
9:00-10:00 Jarzębinki
Malinki
Jarzębinki
Poziomki
Biedronki
Mrówki
Jarzębinki
Poziomki
Zajączki
Jagódki
10:10-11:10 Biedronki
Mrówki
Biedronki
Mrówki
Jeżyki
Wiewiórki
Biedronki
Mrówki
Biedronki
Malinki
12:00-13:00 Jeżyki
Wiewiórki
Jeżyki
Wiewiórki
Zajączki
Jagódki
Jeżyki
Wiewiórki
Mrówki
13:10-14:10 Zajączki
Jagódki
Zajączki
Jagódki
Malinki
Jarzębinki
Zajączki
Jagódki
Jeżyki
Wiewiórki
14:30-15:30 Poziomki Malinki Poziomki Malinki
Jarzębinki
Poziomki
16:00-17:30 Naprzemiennie wszystkie grupy