Nasze grupy

Przedszkole w roku szkolnym 2020/21 prowadzi dziewięć grup dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Grupa 3-latków zlokalizowana jest w oddziale zamiejscowym (w Acherówce) przy ul. Walerego Sławka 2. Pozostałe grupy 3,4 i 5-latków mieszczą się w głównym budynku Przedszkola, przy ul. Walerego Sławka 2a.