Nasze grupy

Przedszkole w roku szkolnym 2019/20 prowadzi osiem grup dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Grupa 5-latków zlokalizowana jest w oddziale zamiejscowym (w Acherówce) przy ul. Walerego Sławka 2. Pozostałe grupy mieszczą się w głównym budynku Przedszkola, przy ul. Walerego Sławka 2a.