Jeżyki

Kto to taki? To Jeżyki
Znają cyfry i wierszyki
Tu piosenek się uczymy
Potem ładnie je nucimy.