JEŻYKI

Od dnia 18.05 zalecenia do pracy w domu będą publikowane w zakładce http://przedszkole439.waw.pl/praca-zdalna-3-4-latki/ dla dzieci 3 i 4 letnich oraz w zakładce http://przedszkole439.waw.pl/praca-zdalna-5-latki/ dla dzieci 5 letnich.

PIĄTEK 15.05

CZWARTEK 14.05

ŚRODA 13.05

WTOREK 12.05

PONIEDZIAŁEK 11.05

PIĄTEK 08.05

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WGLGZW4B/zachod%20nad%20Baltykiem.webp

CZWARTEK 07.05

ŚRODA 06.05

WTOREK 05.05

PONIEDZIAŁEK 04.05

PIĄTEK 24.04

CZWARTEK 23.04

ŚRODA 22.04

WTOREK 21.04

PONIEDZIAŁEK 20.04

PIĄTEK 17.04

CZWARTEK 16.04

ŚRODA 15.04

WTOREK 14.04

PIĄTEK 10.04

CZWARTEK 09.04

ŚRODA 08.04

WTOREK 07.04

PONIEDZIAŁEK 06.04

PIĄTEK 03.04

CZWARTEK 02.04

ŚRODA 01.04

WTOREK 31.03

PONIEDZIAŁEK 30.03

PIĄTEK 27.03

CZWARTEK 26.03

Wiosenna poleczka

ŚRODA 25.03

WTOREK 24.03

PONIEDZIAŁEK 23.03

PIĄTEK 20.03

CZWARTEK 19.03

Chodzi Marzec Czarodziej

ŚRODA 18.03

WTOREK 17.03

PONIEDZIAŁEK 16.03