JARZĘBINKI

Od dnia 18.05 zalecenia do pracy w domu będą publikowane w zakładce http://przedszkole439.waw.pl/praca-zdalna-3-4-latki/ dla dzieci 3 i 4 letnich oraz w zakładce http://przedszkole439.waw.pl/praca-zdalna-5-latki/ dla dzieci 5 letnich.

CZWARTEK 14.05

ŚRODA 13.05

WTOREK 12.05

PONIEDZIAŁEK 11.05

PIĄTEK 08.05

CZWARTEK 07.05

ŚRODA 06.05

WTOREK 05.05

PONIEDZIAŁEK 04.05

PIĄTEK 24.04

CZWARTEK 23.04

Dbajmy o przyrodę

ŚRODA 22.04

WTOREK 21.04

PONIEDZIAŁEK 20.04

PIĄTEK 17.04

CZWARTEK 16.04

ŚRODA 15.04

Na naszym podwórku

WTOREK 14.04

PIĄTEK 10.04

PIĄTEK 03.04

PIĄTEK 27.03

CZWARTEK 26.03

ŚRODA 25.03

Zielona wiosna

WTOREK 24.03

PONIEDZIAŁEK 23.03

PIĄTEK 20.03

Spotkanie z wiosną

CZWARTEK 19.03

ŚRODA 18.03

WTOREK 17.03

PONIEDZIAŁEK 16.03