Inspektor Ochrony DanychInspektor Ochrony Danych Osobowych
Przedszkola Publicznego 439 w Warszawie
Anita Ostaszewska-Krakowiak

e-mail: iod.ursus@edukompetencje.pl


Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

1) Art. 37-39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);

2) Art. 8-10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781);

3) Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Przedszkola Publicznego 439 w Warszawie z dnia 04.01.2021 r. w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.