Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 439 w Warszawie

Przedszkole nr 439 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Przedszkola nr 439 w Warszawie (www.przedszkole439.waw.pl)

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Jackowska, ajackowska@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 797-891-881. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się w Parku Achera przy skrzyżowaniu ulic Walerego Sławka i Dzieci Warszawy.

Dojścia piesze są od ulic: Konińskiej, Walerego Sławka i Dzieci Warszawy. Przejścia dla pieszych od ulic Dzieci Warszawy i Walerego Sławka posiadają sygnalizację dźwiękową. Chodnik dla pieszych przy ul. Walerego Sławka ma wydzielony pas dla rowerzystów.

Dojazd samochodem do budynku jest możliwy wyłącznie od ul. Walerego Sławka.

Najbliższa stacja PKP Warszawa Ursus znajduje się w odległości ok. 950 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych i windy. Podjazd dla osób niepełnosprawnych, wózków dziecięcych i rowerów znajduje się przy ul. Wiosny Ludów.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 350 m: Adamieckiego (kierunek: PKP Ursus-Koło Nr 129, PKP Ursus Niedźwiadek-Stegny Nr 187, Regulska-Pl. Narutowicza Nr 191, PKP Ursus Niedźwiadek-Metro Służew Nr 401, PKP Ursus Niedźwiadek-Centrum Nr 517), oraz 400 m (P+R Al. Krakowska-Nowe Bemowo Nr 220, Skorosze-Regulska Nr 207).

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy budynku Acherówki przy ul. Walerego Sławka 2 w odległości 30 m od budynku przedszkola. Dojazd na w/w miejsce od ul. Walerego Sławka. Inne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością usytuowane są na chodniku przy supermarkecie „Warus” w odległości 230 m. W tym samym miejscu znajduje się również najbliższy postój taksówek.

Wejście do budynku

Wejście główne do przedszkola jest przez furtkę wyposażoną w wideodomofon, od strony stawu z alejki okalającej staw, dostępne z poziomu terenu, również dla osób niepełnosprawnych, zadaszone. Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe przeszklone (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”). Przejście do szatni dzieci jest przez wiatrołap.

Budynek jest dwukondygnacyjny, posiada schody z poręczą po obu stronach i windę. Toaleta ogólnodostępna, również dla osób niepełnosprawnych, znajduje się na parterze budynku, obok szatni dzieci.

W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Tablica informacyjna jest usytuowana na parterze, niedaleko od wejścia.

Możliwy jest wstęp do budynku z psem asystującym po wcześniejszym umówieniu się z dyrektorem.