II ANKIETA DLA RODZICÓW

W związku z koniecznością zaplanowania pracy przedszkola w kolejnych tygodniach po wznowieniu działalności prosimy o pobranie ankiety, w której rodzice zadeklarują, czy i od kiedy chcą skorzystać z zajęć opiekuńczych.
Prosimy rodziców o odesłanie ankiety do 19 maja – wtorek do godz. 12:00 na adres e-mail przedszkola.(rodzice, którzy nie są zainteresowani udziałem dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych proszeni są potwierdzenie tej informacji)

Ankiety

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że zbierane ankiety dotyczące udziału dzieci w zajęciach obowiązują na okres 18-22 maja 2020r.

W zależności od decyzji rządowych będą ponownie zbierane na okres od 24 maja 2020r.

I Ankieta! Dotyczy informacji otwarcia placówki!

Szanowni Rodzice!

Poniżej znajduje się plik do pobrania ankiety.

W poprzedniej ankiecie w kryterium pierwszym wystąpił błąd, prosimy o pobranie aktualnej. Rodzice, którzy jeszcze nie wypełnili ankiety oraz tych którzy wypełnili i potrzebują skorzystać z opieki prosimy wypełnić wersję zaktualizowaną, a w e-meliu określić godziny, w jakich dziecko będzie przebywać w placówce. W dniu otwarcia przedszkola oryginał wypełnionej ankiety należy dostarczyć do placówki.

Rodzice, którzy nie mają potrzeby korzystania z opieki przedszkolnej i wypełnili już ankietę nie są zobowiązani do ponownego wypełniania ankiety.

Ankietę w trybie pilnym, podpisaną i zeskanowaną prosimy odesłać do 05.05 do godz. 18:00 e-meilem na adres przedszkola p439@edu.um.warszawa.pl

Prosimy też o informację na e-mail w jakich godzinach będziecie Państwo korzystać z opieki przedszkolnej.

Chodzi o to aby oszacować liczbę dzieci, które miałyby od 18 maja uczestniczyć w opiece przedszkolnej. Proszę abyście Państwo rozesłali również informacje do tych, do których być może nie dotarła.

Jeśli ktoś nie ma takiej możliwości aby ankietę wydrukować podpisać i zeskanować to prosimy wypełnić elektronicznie i również odesłać na adres przedszkola.

Prosimy o poważne potraktowanie sprawy.

Informacje dotyczące otwarcia przedszkola!

Szanowni Rodzice!

W związku z ogłoszoną informacją o możliwości uruchomienia przedszkoli od dnia 6 maja br. prosimy o przysłanie na email: p439@edu.um.warszawa.pl informacji o ilości dzieci( imię, nazwisko i grupa), które skorzystałyby z opieki przedszkolnej mimo nadal istniejącego zagrożenia. Ze względu na ograniczenie liczebności grupy przedszkolnej pierwszeństwo uzyskują dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu. O dalszych decyzjach Prezydenta Warszawy i Organu prowadzącego będziemy Państwa informować.

MAZOWIECKA POLICJA APELUJE!

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

– a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

Wydłużenie terminu rekrutacji do przedszkoli!

Szanowni Państwo!

Informujemy, że została wydłużona rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych.

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesyłać na adresy mailowe placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.