Ankieta dla rodziców/opiekunów prawnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych i służbach porządkowych

Szanowni Państwo,
w załączeniu ankieta dla rodziców/opiekunów prawnych zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub służbach porządkowych realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dotyczącą deklaracji opieki przedszkolnej świadczonej przez przedszkole od 12 kwietnia do 16 kwietnia br. oraz oświadczenie rodzica o przetwarzaniu danych osobowych.

Spotkanie wigilijne

Dnia 15 grudnia (wtorek) w każdej grupie odbędzie się spotkanie wigilijne dla dzieci w formie uroczystego śniadania. Prosimy o odświętne ubranie dzieci.
W dniach 10-17.12 zostaną zorganizowane zajęcia artystyczno-świąteczne. Harmonogram spotkań dostępny w zakładce „WYDARZENIA W PRZEDSZKOLU”.

Sesja świąteczna w przedszkolu

W dniach 27, 30.11 oraz 1.12 w naszym przedszkolu odbędzie się świąteczna sesja zdjęciowa.

27.11 – Mrówki (od godz. 11:00)
30.11 – Jagódki, Malinki, Poziomki, Wiewiórki (od godz. 9:00)
1.12 – Biedronki, Jarzębinki, Jeżyki, Zajączki (od godz. 9:00)

KONKURS „UŚMIECHNIĘTA DYNIA”

Regulamin przedszkolnego konkursu plastycznego 

„UŚMIECHNIĘTA DYNIA” 

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 439 w Warszawie.
 2. Cele konkursu:
 3. zdobywanie doświadczenia w zakresie twórczości plastycznej;
 4. rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci;
 5. umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych;
 6. popularyzacja dyni i jej walorów żywieniowych oraz dekoracyjnych.
 7. Warunki uczestnictwa:
 8. uczestnicy konkursu: dzieci w wieku 3 – 5 lat;
 9.  technika: dowolna;
 10. każdy uczestnik może dostarczyć jedną indywidualną pracę;
 11. do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane tj.: imię, pierwsza litera nazwiska autora, wiek, nazwę grupy
 12. Kryterium oceny prac: komisja konkursowa będzie brać pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonanej pracy, zgodność z tematem, oryginalność oraz walory artystyczne i estetyczne prac.
 13. Czas trwania konkursu: 19-22 października 2020 r.

Termin składania prac: 19-20 października 2020r.
Miejsce składania prac: Hol przy wejściu do Przedszkola wraz z wypełnioną przez rodziców zgodą na udział w konkursie.

Oficjalne rozdanie nagród nastąpi 22 października 2020 r.

 • Autorzy prac otrzymają dyplomy i drobne upominki.
 • Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników.

Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatorów konkursu:

Jolanty Araj
Izabeli Krysińskiej
Natalii Wysztygiel

Aplikacja ProteGo Safe

Aplikacja ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół i przedszkoli.

Poniżej publikujemy list Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego i Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa.

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie,

            gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna.

ProteGO Safe – jak to działa?

ProteGO Safeto aplikacja, którapowiadamia o możliwym kontakcie
z koronawirusem. Jeśli użytkownik z Państwa otoczenia zachoruje, otrzymają Państwo odpowiednie powiadomienie. Aplikacja informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. 

ProteGO Safe to także wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdą Państwo komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Aplikacja składa się z dwóch modułów:

 • pierwszy umożliwia samokontrolę stanu zdrowia, jest to „dziennik”, który na bieżąco pozwala weryfikować, czy i w jakiej grupie ryzyka zakażenia jesteśmy,
 • drugi to skanowanie otoczenia i komunikowanie o ryzyku kontaktu z wirusem.

Test oceny ryzyka w aplikacji ProteGO Safe

Test oceny ryzyka to prosta ankieta stworzona przez lekarzy. Po weryfikacji odpowiedzi system wskaże grupę ryzyka, a Państwo otrzymają konkretną rekomendację zachowań. Dzięki temu dowiedzą się Państwo, co robić dalej i gdzie, w razie potrzeby, szukać pomocy. 

Dziennik zdrowia

ProteGO Safe umożliwia także prowadzenie dziennika zdrowia, czyli regularnego zapisywania informacji o samopoczuciu i kondycji zdrowotnej. Dziennik może być niezwykle pomocnym narzędziem dla lekarzy, gdyż ułatwia przekazanie informacji o rozwoju objawów u chorego, schorzeniach współistniejących czy przyjmowanych lekach. Dzięki dziennikowi zdrowia zyskują Państwo szansę na szybszą diagnozę oraz wybór odpowiedniego schematu leczenia. 

Bezpieczeństwo z ProteGO Safe

Jak pokazują badania, izolacja zakażonych oraz wykorzystanie aplikacji takich jak ProteGO Safe (typ exposure notification) mogą znacząco zredukować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Warunek skuteczności jest jeden – z aplikacji musi korzystać jak najwięcej osób.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie, przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkół. Jesteśmy przekonani, że wspólne i odpowiedzialne działania pozwolą ograniczać ryzyko szerzenia się wirusa, dlatego jeszcze raz zachęcamy do zainstalowania ProteGO Safe. Szczegółowe informacje na temat aplikacji znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

Jarosław Pinkas

Główny Inspektor Sanitarny

Zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci nowoprzyjętych!

Informujemy, że zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola nr 439 na rok szkolny 2020/21 odbędzie się 26.08.2020r. o godzinie 16:30.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o obecność wyłącznie jednego opiekuna. Rodzice, którzy nie złożyli do naszego przedszkola dokumentacji (wniosków wraz z załącznikami)

proszeni są o odebranie jej z przedszkola pierwszego wyboru i dostarczenie do naszej placówki najpóźniej w dniu zebrania.

Przypominamy o zabraniu maseczek ochronnych.