Miesięczne archiwum: Kwiecień 2021

Ankieta dla rodziców/opiekunów prawnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych i służbach porządkowych

Szanowni Państwo,
w załączeniu ankieta dla rodziców/opiekunów prawnych zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub służbach porządkowych realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dotyczącą deklaracji opieki przedszkolnej świadczonej przez przedszkole od 12 kwietnia do 16 kwietnia br. oraz oświadczenie rodzica o przetwarzaniu danych osobowych.