Miesięczne archiwum: Październik 2020

KONKURS „UŚMIECHNIĘTA DYNIA”

Regulamin przedszkolnego konkursu plastycznego 

„UŚMIECHNIĘTA DYNIA” 

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 439 w Warszawie.
 2. Cele konkursu:
 3. zdobywanie doświadczenia w zakresie twórczości plastycznej;
 4. rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci;
 5. umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych;
 6. popularyzacja dyni i jej walorów żywieniowych oraz dekoracyjnych.
 7. Warunki uczestnictwa:
 8. uczestnicy konkursu: dzieci w wieku 3 – 5 lat;
 9.  technika: dowolna;
 10. każdy uczestnik może dostarczyć jedną indywidualną pracę;
 11. do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane tj.: imię, pierwsza litera nazwiska autora, wiek, nazwę grupy
 12. Kryterium oceny prac: komisja konkursowa będzie brać pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonanej pracy, zgodność z tematem, oryginalność oraz walory artystyczne i estetyczne prac.
 13. Czas trwania konkursu: 19-22 października 2020 r.

Termin składania prac: 19-20 października 2020r.
Miejsce składania prac: Hol przy wejściu do Przedszkola wraz z wypełnioną przez rodziców zgodą na udział w konkursie.

Oficjalne rozdanie nagród nastąpi 22 października 2020 r.

 • Autorzy prac otrzymają dyplomy i drobne upominki.
 • Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników.

Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatorów konkursu:

Jolanty Araj
Izabeli Krysińskiej
Natalii Wysztygiel