Zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci nowoprzyjętych!

Informujemy, że zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola nr 439 na rok szkolny 2020/21 odbędzie się 26.08.2020r. o godzinie 16:30.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o obecność wyłącznie jednego opiekuna. Rodzice, którzy nie złożyli do naszego przedszkola dokumentacji (wniosków wraz z załącznikami)

proszeni są o odebranie jej z przedszkola pierwszego wyboru i dostarczenie do naszej placówki najpóźniej w dniu zebrania.

Przypominamy o zabraniu maseczek ochronnych.