Miesięczne archiwum: Marzec 2020

Informacja dla rodziców w sprawie zamknięcia placówki!

W związku z decyzją Premiera i Ministra Edukacji Narodowej Dyrektor Przedszkola informuje, że Przedszkole Nr 439 oraz oddział zamiejscowy Przedszkola przy ulicy Walerego Sławka 2 zostają ZAMKNIĘTE na okres 2 tygodni od 12 marca do 25 marca 2020r. Mając na uwadze konieczność zorganizowania opieki przez Rodziców, w dniach 12 i 13 marca ( czwartek i piątek) będzie zorganizowany dyżur w godzinach pracy przedszkola od 6.30- 18.00. Dzieci będą objęte dyżurem w głównym budynku Przedszkola nr 439 mieszczącego się przy ul. Walerego Sławka 2a.

Od poniedziałku tj. od 16 marca 2020 Przedszkole nie przyjmuje dzieci!

Dla potrzeb administracyjnych sekretariat Przedszkola będzie czynny codziennie od godziny 8.00- do 16.00

Profilaktyka koronawirusa

SZANOWNI PAŃSTWO,

Osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Także w przypadku, gdy po powrocie nie zaobserwowano wspomnianych objawów przez 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia:

  • codziennie mierzyć temperaturę ciała
  • wrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

W przypadku wystąpienia tych symptomów należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji na stronie GIS.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do: Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Więcej informacji w komunikacie z 25 lutego br. na stronie GIS.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach:

Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl

Prosimy  osoby , które w ciągu ostatnich  14 dni powróciły z regionów/państw, o których mowa powyżej o niezwłoczne zgłoszenie tej informacji  do nauczycieli w grupach – zarządzenie Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warszawy.