PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH!!!

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa wnioski przyjmowane są w godzinach 8:00-16:00:

  1. Wnioski i dokumenty potwierdzające kryteria przyjmowane są w zamkniętych kopertach.
  2. Zamknięte koperty wkładamy do pojemnika „WNIOSKI REKRUTACYJNE” znajdującego się przy wejściu do przedszkola.
  3. Na potwierdzenie złożenia wniosku upoważniony pracownik wydaje zaświadczenie z którym należy się zapoznać.

Szanowni Państwo!

Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do powyższych wytycznych i nie poruszanie się po przedszkolu.