WAŻNY KOMUNIKAT DLA RODZICÓW!

W związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji jesteście Państwo zobowiązani do przestrzegania wszystkich zaleceń. Prosimy ograniczyć wyjścia z domu do restauracji, kawiarni, pizzerii i na place zabaw. Odpowiedzialność za przestrzeganie zaleceń spoczywa na rodzicach i opiekunach prawnych. Policja i Straż Miejska ma obowiązek kontrolowania dzieci i młodzież przebywającą poza domem i nakładanie na rodziców i opiekunów prawnych konsekwencji finansowych w przypadku niezastosowania się do zarządzenia. Przypominamy, że zawieszenie zajęć to nie czas ferii i odpoczynku! Jednocześnie dziękujemy rodzicom i opiekunom, za odpowiedzialną postawę oraz zrozumienie obecnej sytuacji.