KIERMASZ ŚWIĄTECZNY!!!

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KIERMASZU ŚWIĄTECZNYM!!!

Środki zebranie podczas Kiermaszu zostaną w całości przekazane na rzecz Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego , ul. Batorego 44, 05-400 Otwock.

Aby kiermasz mógł się odbyć musimy współpracować…

…zapraszamy zatem do współpracy pamiętając o wspólnym celu.

REGULAMIN KIERMASZU ŚWIĄTECZNEGO

w PRZEDSZKOLU nr 439 w WARSZAWIE

04.12.2019r.
1.Organizatorem Kiermaszu jest Przedszkole nr 439, ul. Walerego Sławka 2a 02-495 Warszawa.

Kiermasz odbędzie się w dniach od 04.12.2019roku od godz. 7.30

Środki zebranie podczas Kiermaszu zostaną w całości przekazane na rzecz Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego , ul. Batorego 44, 05-400 Otwock.

2. Celem Kiermaszu jest:

– Podtrzymanie oraz upowszechnienie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych wśród lokalnej społeczności,

– Propagowanie i ukazanie dorobku artystycznego oraz twórczości dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 439,

– Aktywizacja działań artystycznych grup przedszkolnych,

– Rozwijanie dziecięcej inwencji i pomysłowości twórczej, doskonalenie umiejętności manualnych,

– Integracja społeczna,

– Rozbudzenie empatii i wrażliwości na potrzeby innych.

Kiermasz będzie okazją do nabycia własnoręcznie wykonanych przez dzieci ozdób i dekoracji nawiązujących do Świąt Bożego Narodzenia a dochód z niego będzie przeznaczony na szczytny cel.

      3. Osoby udzielające informacji na temat Kiermaszu:

Izabela Krysińska- wychowawca grupy Malinki

Natalia Wysztygiel- wychowawca grupy Zajączki

Edyta Ważna- wychowawca grupy Wiewiórki

Jolanta Araj- wychowawca grupy Wiewiórki

Magda Omelańczuk- wychowawca grupy Jagódki

4. Adresaci Kiermaszu:

Dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 439 w Warszawie wraz z Rodzicami.

5. Komisja odpowiedzialna za przeliczenie zebranych środków w składzie:

Joanna Bożek- Przewodnicząca Rady Rodziców

Agnieszka Jackowska- Dyrektor Przedszkola nr 439

Magda Omelańczuk- wychowawca grupy Jagódki

6. Nad sprawnym przebiegiem Kiermaszu czuwać będą Rodzice w wyznaczonych godzinach:

7.30-9.30

14.30-16.30

16.30-18.00