Miesięczne archiwum: Październik 2019

Konkurs „Uśmiechnięta dynia”

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie dzieci i rodziców z naszego przedszkola!

Konkurs trwa od 21 do 23 października. Ogłoszenie wyników nastąpi 25 października. Dla dzieci biorących udział w konkursie przewidziano dyplomy i upominki.

Regulamin przedszkolnego konkursu plastycznego 

„UŚMIECHNIĘTA DYNIA”

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 439 w Warszawie.
 2. Cele konkursu:zdobywanie doświadczenia w zakresie: twórczości plastycznej; rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci; umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych;popularyzacja dyni i jej walorów żywieniowych oraz dekoracyjnych.
 3. Warunki uczestnictwa: uczestnicy konkursu: dzieci w wieku 3 – 5 lat; technika: dowolna;
 4. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną indywidualną pracę;
 5. do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane tj.: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę grupy
 6. Kryterium oceny prac: komisja konkursowa będzie brać pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonanej pracy, zgodność z tematem, oryginalność oraz walory artystyczne i estetyczne prac.
 7. Termin trwania konkursu 21-25.10.2019r.

Termin składania prac: 21-23 października 2019 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi 25 października 2019 r.

 • Miejsce składania prac:

Przedszkole nr 439

ul. Walerego Sławka 2A

02-495 Warszawa

 • Autorzy prac otrzymają dyplomy i skromne upominki.
 • Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników.

Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatorów konkursu:

Pań Joli i Edyty z Wiewiórek, Pani Izy z Malinek oraz Pani Natalii z Zajączków.